De vergroening van utrecht
 
Een energieambassadeur is een enthousiaste vrijwilliger die buurt en straatgenoten stimuleert en ondersteunt met energie besparen in de woning. De energieambassadeur benadert bewoners en maakt hen enthousiast over energie besparen. De ambassadeur biedt informatie over energiebesparende mogelijkheden, organiseert een bewonersbijeenkomst of een andere activiteit. Indien nodig verwijst de energieambassadeur door naar partners die de bewoner verder kan helpen met advies en maatregelen.


Het project ‘energieambassadeurs’ is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt uitgevoerd in samenwerking met Energie-U, SME Advies en vele vrijwilligers. Het project is onderdeel van het programma Utrechtse Energie. Met dat programma wil Utrecht in 2030 klimaatneutraal worden. Op het gebied van wonen start de gemeente daarom met diverse projecten waarin ze samen met bewoners aan de slag gaat om energie te besparen in woningen.

Het programma wordt ondersteund door het Energiepunt wonen van de gemeente Utrecht.De Energy Battle 030 was een wedstrijd over energiebesparing en bedoeld voor de bovenbouw groepen van alle basisscholen in Utrecht. De wedstrijd werd georganiseerd samen met Energie-U.

EnergietransitieEnergy X is een programma door en voor studenten over energiebesparing.

De Vergroening van Utrecht voerde in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht de eerste fase uit om samen met studenten te komen tot een plan van aanpak. In deze fase werd de wedstrijd Manage Your Energy ondersteund, samen met BoKS (de bewonerscommissie van SSH) plannen gesmeed, en een groep studenten van de HU (Creative Industrie) begeleid in het bedenken van een campagne. In het plan van aanpak wordt een meerjaren-strategie beschreven, waarbij als eerste stap zal worden ingezet op het verkrijgen en inzichtelijk maken van de energierekening. Omdat studenten meestal de huur inclusief betalen hebben ze weinig benul van

hun energierekenig. En elke gedragsverandering start met kennis!


Onderstaand filmpje werd gemaakt in het winnende

studentenhuis van de wedstrijd Manage Your Energy.

Heb je ambities om energie te besparen of op te wekken? Wil je het bewustzijn omtrent duurzaam gedrag vergroten? Wij bedenken en ondersteunen campagnes gericht op participatie van leerlingen, bewoners en werknemers. Hoe zorg je ervoor dat duurzaam gedrag de norm wordt? Hoe krijg je de handen op elkaar bij een ruimtelijke ingreep zoals het realiseren van windenergie?

Wedstrijd
ENERGIEAmbassadeurs
Energy x
Wedstrijd

In 2015 hebben 5 miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer het bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet het voorlopige label definitief zijn gemaakt, zo niet, dan wordt een boete van circa 400 euro geriskeerd. Gemeente Utrecht greep dit momentum aan voor een extra voorlichtingscampagne die we samen met gespreksleider Gert-Jan Jansen vorm gaven. Zie dit promo-filmpje.

Wist je dat je veel geld kunt besparen en het comfort in je woning kunt verhogen met CV-optimalisatie? Samen met Natuur en Milieufederatie Utrecht, actieve energieambassadeurs in Zeist, Amersfoort en Utrecht leggen we het uit in dit filmpje. Zie hier voor meer informatie en tips.

De Zonnekaart is een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren. Zie hier voor meer informatie of doe de interactieve zonnequiz.

CV OPTIMALISATIE
Zonnequiz