De vergroening van utrecht
 

Buurtbewoners van de Cremerstraat in Utrecht wilden iets moois maken van een braak liggend grondje langs het spoor, maar  moesten eerst toestemming krijgen van NS, en die gaven niet echt thuis. Daarom maakten we dit filmpje, een oproep tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat we met behulp van social media de wereld in schopten!


Binnen een paar uur werden we opgebeld en de volgende dag zaten we met de NS aan tafel. We kregen we mondelinge toestemming om de plannen verder vorm te geven. Binnen een week schreven we een projectvoorstel voor subsidie in het kader van het project Stadslandbouw bij de gemeente Utrecht. Toen volgde het ontwerpproces. Zowel voor de organisatie (oprichting bestuur, afstemming gemeente en NS, schrijven van een handboek) als voor de inrichting (ontwerp, beheeraspecten en aanleg). De Cremertuin werd geopend in 2014.


Wil je meer weten over De Cremertuin? Kijk op de website of op de facebook-pagina.Groene Stad

Van geveltuintjes en boomspiegels tot stadslandbouw en ecologische hotspots in de stad. Er valt nog een hoop te winnen aan biodiversiteit en betrokkenheid van burgers bij groen in de stad. Wij hebben ruime ervaring in participatieve ontwikkeltrajecten, bijvoorbeeld bij het oprichten van de buurtmoestuin en natuurspeeltuin De Cremertuin. Om de grondeigenaar te overtuigen maakten we dit filmpje. Het bracht het balletje heel snel aan het rollen.

MOESTUIN EN NATUURSPEELTUIN CREMERTUIN

Een door mensen aangelegd bos dat aan zichzelf wordt overgelaten, heeft doorgaans 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat we dit tien maal zo snel konden doen? Dat is het concept van Tiny Forest! Samen met IVN en Utrecht Natuurlijk is het eerste Tiny Forest in Utrecht in de Cremertuin geplant. Volgens de methodiek van Shubhendu Sharma werden samen met de wilde wachters (groep 5 van de basisschool De Catharijnepoort) 600 boompjes geplant. RTV- Utrecht filmde de gebeurtenis.

Zie het bericht en het filmpje.

 

TINY FOREST

Spelen in de natuur is leuk en gezond. Kinderen die in een groene wijk wonen en regelmatig in de natuur spelen zijn aantoonbaar gezonder. Helaas spelen kinderen 50%  minder buiten dan 20 jaar geleden en is hun speelruimte met 90% afgenomen. Veel kinderen kampen met overgewicht en kinderen in de stad hebben steeds vaker last van ADHD, diabetes, angsten en depressies. Het programma Groen doet Goed is gericht op stadskinderen tussen 4 en 12 jaar en hun opvoeders om ze de weg naar de natuur te wijzen! Door een samenwerking tussen IVN en diverse Utrechtse gemeenten, terreinbeherende organisaties en natuur- en milieueducatieve instellingen werd het programma vormgegeven. Wij voegden hier in samenwerking met het platform Kidsproof.nl de campagne NAAR BUITEN! aan toe en een echte filmwedstrijd. Wie van de deelnemende scholen en BSO’s maakt de mooiste natuurfilm? De films werden vertoond op het grote scherm en de winnaars zie je hier 

GROEN DOET GOED
FOOD SMART CITIES

In samenwerking met Gemeente Utrecht en onderzoeksbureau RUAF werd vorm gegeven aan het Europese programma Food Smart Cities for Development, dat de voordelen van stadslandbouw onder de loep nam. Wij organiseerden in Utrecht een vijftal kennisbijeenkomsten en een festival ‘De Oogstweek’ in samenwerking met Utrecht Natuurlijk, Kromkommer en vele anderen.