De vergroening van utrecht
 
De Vergroening van Utrecht
is een beweging van onderop
Doe je mee ?
WELKOMEen duurzame stad heeft duurzaam vervoer. Hoe stimuleer je het fietsgebruik en elektrisch rijden? Hoe krijg je buurtbewoners enthousiast voor een autodeelproject? Wat doe je met de openbare ruimte als parkeerplaatsen minder gebruikt worden? Wij leefden een jaar zonder auto. We deelden onze ervaringen in de vlog ‘Slettebak’. We gingen op zoek naar auto’s, bakfietsen en andere vervoersmiddelen die door iedereen worden gebruikt. Want dat is eigenlijk waar het experiment Slettebak over ging: over ‘vreemd gaan’ met andere vervoersmiddelen. Lees hier meer.
Heb je ambities voor een energieneutrale school, bedrijf of zelfs stad? Wij bedenken en ondersteunen energiebesparingscampagnes en participatietrajecten. Zoals het project energieambassadeurs. Een energieambassadeur is een enthousiaste vrijwilliger die zijn buurt en straatgenoten stimuleert en ondersteunt met energie besparen in de woning. Lees hier meer.
Van geveltuintjes en boomspiegels tot stadslandbouw en ecologische hotspots in de stad. Er valt nog een hoop te winnen aan biodiversiteit en betrokkenheid van burgers bij groen in de stad. Wij hebben ruime ervaring in participatieve ontwikkeltrajecten, bijvoorbeeld bij het oprichten van de buurtmoestuin en natuurspeeltuin De Cremertuin. Om de grondeigenaar te overtuigen maakten we dit filmpje. Het bracht het balletje opeens aan het rollen. En nu staat er zelfs een Tiny Forest! Lees hier meer.Kinderen zijn de nieuwe generatie duurzame denkers en doeners. Daar moeten we in investeren. Helaas is het in de stad niet altijd even gemakkelijk voor kinderen om te spelen in de natuur. Daarom helpen wij een handje. Door het organiseren van buitenweken, peutermoestuintjes en bijvoorbeeld de realisatie van het eerste klompenpad kids. Lees hier meer.

Is het een trend of een hype? Het is een feit dat steeds meer overheden er gebruik van maken, en dat het niet altijd even tactisch gebeurt. De Vergroening van Utrecht heeft diverse processen begeleid. Lees hier meer.

Utrecht is een mooie stad, maar kan nog zoveel schoner, groener en duurzamer worden! Draag jij daar een steentje aan bij? Heb je ondersteuning nodig bij een project of campagne? In communicatie, procesbegeleiding of bij participatie-trajecten? Dat kan. Neem hier contact op. Op dit moment werken we aan de volgende thema’s:
Wil jij je buurt opfrissen en zwerfafvalvrij maken? Hoe pak je het aan? Met de groene bakfiets vol met gereedschap en ideeën is dit zo gedaan! Wij helpen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het voeren van campagne. De bakfiets is ideaal ter ondersteuning aan een lesprogramma over groen of zwerfafval op scholen. Lees hier meer.

zwerfafval
DUURZAME MOBILITEIt
Energietransitie
GROENE STAD
Groene Kids
BURGERPARTICIPATIE