De vergroening van utrecht
 
in de bakfiets:
diverse soorten gereedschap:
bezems, onkruidkrabbers, harken, schoffels, vuilprikkers. 
bijbehorende zaken:
handschoenen, veiligheidshesjes, vuilniszakken, borden, bekers, bestek, BBQ.
in overleg:
begeleiding, diverse workshops zoals bijv. guerrilla-gardening, eten uit de natuur.
 

Zwerfafval maakt niet alleen onze straten vies maar vormt ook een groot milieuprobleem. De vergroening van Utrecht organiseert campagnes op maat, zoals de acties Schoondiep, Zuiver Zuilen, en OverVECHT tegen Zwerfafval


Een van de ondersteunende middelen bij de campagnes is de groene bakfiets, die kan worden ingezet voor diverse lokale initiatieven. Hij is bedoeld als mobiele groene gereedschapsstalling en kan gebruikt worden voor acties waarbij schoonmaken en vergroenen centraal staat. De bakfiets staat geparkeerd Utrecht West en is gemakkelijk te verrijden naar een andere locatie in Utrecht. Door scholen kan de bakfiets ook worden ingeschakeld ter ondersteuning van educatieve programma’s in de buitenruimte. Kijk hier naar de bakfiets op RTV Utrecht.

 
Te leen
filmpjehttp://www.youtube.com/watch?v=-V2oEdcLbzw
Zwerfafval
Samen Tegen zwerfafval

Deze campagnes tegen zwerfafval werden uitgevoerd in samenwerking met gemeente Utrecht, Utrecht Natuurlijk en nagenoeg alle basisscholen in de multiculturele wijken Ondiep, Zuilen en Overvecht, Utrecht. Het doel was alle leerlingen op eigen niveau aan te spreken over hun gedrag en de zwerfvuilproblematiek in de wijk. In de onderbouw werd een goochelshow georganiseerd, in de middenbouw een zwerfafvalgame en in de bovenbouw gingen de kinderen met filmcamera’s de straat op en maakten ze eigen minidocu’s. De scholen werden ondersteund met lesmateriaal op maat, maakten kennis met de gemeentereiniging en strijdden tegen elkaar wie het meeste afval ophaalde. De campagnes hadden groot succes en leidden o.a. tot de ondertekening van een intentieovereenkomst om jaarlijks de aandacht te blijven vestigen op de zwerfafvalproblematiek.
Schoon BELONEN
Binnen de campagne Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en bestrijden. Schoon Belonen is een initiatief van De VNG, Natuur & Milieu  en het Afvalfonds Verpakkingen. Meer dan 80 gemeenten belonen in een pilotperiode tot eind 2017  scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties voor het inzamelen en opruimen van kleine plastic flesjes, blikjes en ander verpakkingsmateriaal. De Vergroening van Utrecht begeleidt 
17 scholen in de wijken Overvecht, Hoograven, Lunetten en Leidsche Rijn in Utrecht hierbij.
Schoondiep, ZUIVER ZUILEN, OVERVECHT TEGEN ZWERFAFVAL